PRACHOVSKÉ SKÁLY

Prachovské skály - Prachovská jehlaPrachovské skály jsou jedním ze symbolů Českého ráje. Jde o úžasné seskupení pískovcových skal a různých skalních útvarů, hlavně věží, ale také lesů a cestiček, které jako bludiště celým územím procházejí. Toto místo má své zvláštní kouzlo, když se člověk ocitne v sevření místních skal, které se tvarovaly po miliony let, zmocní se nás zvláštní pocit tiché úcty a obdivu.

Nespočet vyhlídek a scenérií se doslova vryje do paměti. Není divu, že romantický půvab, o který se zde příroda postarala, láká turisty z celé Evropy, malíře, básníky i filmaře, aby zde načerpali inspiraci a zanechali tak v sobě kousek zdejšího ráje.
Samotná hlavní oblast je komplexem několika skalnatých výšin v prostoru mezi osadami Prachov a Maršov o délce 2,5 km v ose východ-západ a 2 km v ose sever-jih. Prachovské skály jsou přírodní rezervací o rozloze skoro 3 km čtverečních.

Vrcholová místa Prachovských skal

Nejvyšším bodem Prachovských skal je bezejmenná výšina u rozcestí k Hlaholské vyhlídce s kótou 462 m n.m., necelý kilometr západně od vstupu u Prachova. Pokračováním hřbetu jsou vrcholy Svinčice (451 m), kde se kdysi těžil čedič, a Malá Svinčice (448 m), tvořená také čedičem.
Na severu území jsou nejvyššími vrcholy Nový Hrádek (427 m), Starý Hrádek (415 m) a ještě dále Kozí hřbet (402 m). Lesnaté Pařezské vrchy na severozápadním okraji mají také mnoho skalních útvarů. Bezejmenný hřbet mezi koupalištěm U Pelíška a Maštalemi dosahuje výše 392 m.

Vyhlídky

Vzhled z Prachovských skal na hrad TroskyVyhlídky lemují a prostupují celými Prachovskými skalami. Za zmínku stojí vyhlídka nad Zabitými, která je připomínkou zbytečné bitvy mezi vojáky pruské a rakouské armády. Úchvatná je vyhlídka Českého ráje, ze které je možné shlédnout široké panorama skalních věží. Dále zaujme Všetečkova vyhlídka a Vyhlídka Míru, obě nabízí hezký výhled a snadný přístup. Z Vyhlídky Míru lze sledovat gigantickou Drážďanskou a Americkou věž. Mezi kvalitní vyhlídky lze považovat i Šikmou věž, jedná se o nakloněnou věžovitou skálu, na které jsou vysekány schody. Pokud chcete vidět na Jinolické rybníky, poslouží k tomu Hlaholská vyhlídka. Pohled na vodu nabízí i Křížkovského vyhlídka. Pechova vyhlídka nabídne pohled na Zelenou věž a Rektorské věže.

Údolí, rokle a rokliny

Romantiku Prachovských skal asi nejvíce charakterizují různé rokle, skalní průchody a další podobné útvary. Je jich zde také velké množství, proto uvedeme jen některé z přístupných:
Babinec je skalnatá rokle na jižním okraji Prachovských skal pod Fortnou a Šikmou věží. Jméno má podle loupežníka Václava Babinského. Císařská chodba je mohutná skalní rokle, nazvaná údajně podle návštěvy rakouského císaře Františka I. v roce 1813, je zde 236 schodů. Čertova kuchyně je průchod mezi skalami nedaleko Císařské rokle, podle pověsti zde odpočíval čert. Čmelíkovu rokli najdeme s několika skalními útvary v jihozápadní části skal. Hromová rokle s neznačenou cestou stoupá jihovýchodně od Pelíška k rozcestí Nad Fortnou. Javorový důl je prameništěm potoka Buňka. Lahole je údolí na severovýchodě skal se zelenou značkou od hotelu Skalní město, končí v údolí Na stájích s červenou značkou. Na vodách je hlavní údolní rokle s potokem Buňkou a koupalištěm U Pelíška“, část od turistické chaty ke koupališti se nazývá Pelíškův důl. Přední a Zadní Točenice jsou údolí nad turistickou chatou. Šustec je jméno neznačeného údolí na západní straně skal. Zelená rokle s množstvím skalních věží a útvarů je ve středu skal.

Jeskyně

Prachovské skály mají i několik jeskyní, jsou to zejména přístupné Bratrská modlitebna na Masarykově cestě a Jeskyně strážce valů.

Vody Prachovských skal

Osou skal je potok Buňka. Protéká údolní roklí Na vodách a pramení v Javorovém dole, při své cestě napouští koupaliště „U Pelíška“. Do potoka se vlévá postupně několik menších přítoků, v západní části Prachovských skal Buňka teče směrem k Maršovu a u Zámostí se vlévá do Žehrovky. Koupaliště „U Pelíška“ vzniklo v roce 1938, ale má jen malý přítok vody a trpí také nadměrnou tvorbou zelených řas, proto není v provozu. Vnější svahy jsou odvodňovány malými potůčky, které tečou do Žehrovky, Malého potoka a do Javornice na severu.

Další zajímavá místa

Fortna je úzká chodba nedaleko Šikmé věže se záhadnými vyrytými znaky. Kazatelna je asi 5 metrový vysoký skalní útvar, dříve s vyhlídkou. Skalní masiv Lebky pod Pařezskou Lhotou připomíná tvarem obrovskou lidskou lebku. Malá Fortna je skalní chodba ve středu skal. Skalní masiv Plecháč nese na sobě neznatelné pozůstatky menšího starověkého opevněného sídla. Přední a Zadní Moravsko jsou místa zaniklých středověkých osad. V poloze U kostelíka nad Starým hrádkem stávala slovanská svatyně, snad dřevěný kostelíček. Místo U zabitých připomíná tragédii, kdy se skály zřítily na lidi lámající zde kámen.

Sdílet:  Přidat na Facebook Tweetovat